Qəbul qrafiki
Vəzifəsi Adı, atasının adı, soyadı B.E Ç.A Ç C.A C Telefon
İcraçı direktor Samir Alı oğlu Mahmudov

15:00
17:00

-
İcraçı direktorun müavini Aygün Rafiq qızı Bəşirova

15:00
17:00

-
Publik hüququn ekspertizası şöbəsinin müdiri Rauf Əmirxan oğlu Vəliyev

15:00
17:00

-
Xüsusi hüququn ekspertizası şöbəsinin müdiri Samir Azadxan oğlu Tağıyev

15:00

17:00

-
Qanunvericilik təşəbbüsləri və monitorinq şöbəsinin müdiri Nurani Mədəd oğlu Rüstəmli

15:00 17:00

-