Xidmətlər
  • Hüquqi aktların layihələrinin hüquqi ekspertizası
  • Hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması
  • Hüquqi aktların hazırlanmasında məsləhət xidmətləri
  • Normayaratma fəaliyyəti üzrə təlimlərin keçirilməsi
  • Hüquq normalarının düzgün tətbiqi sahəsində təlimlərin keçirilməsi
  • İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedentlərinin tətbiqi ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi
  • Hüquqi aktların tərcüməsi
  • Hüquqi rəylərin verilməsi